KJP00132.jpg

Over onze programma's

Zijn jullie er ook voor actieve topsporters?
We stimuleren actieve topsporters juist om zich ook maatschappelijk te ontwikkelen. Het is fijn om soms je focus te verleggen. Bovendien presteer je beter wanneer er een balans is waar je op terug kunt vallen bij onvermijdelijke tegenslagen.

Wat kosten jullie programma's?
Aan onze programma's zijn kosten verbonden. Maar, informeer naar onze mogelijkheden om jou tegemoet te komen. Je kunt namelijk een aanvraag doen aan ons Fonds voor De SportMaatschappij zodat je alleen een eigen bijdrage betaalt van 500 euro excl. BTW. Ben je een statussporter (geweest)? Dan maak je misschien wel aanspraak op een vergoeding vanuit NOC*NSF. 

Ik heb al een baan. Waarom zou ik aan het Krachtprogramma meedoen?
Het programma geeft je handvatten om persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Heel waardevol als je je krachtiger wilt voelen in het werk dat je doet. De topsporters die vanuit een baan in ons Krachtprogramma stappen, creëren voor zichzelf een basis van waaruit ze beter functioneren.

over ons scholenproject

Wat is jullie doelstelling?
We hebben als doel om middelbare scholieren te motiveren om om hun doelen te formuleren en deze vervolgens ook te bereiken. Zodat het makkelijker wordt om hun eindexamen te halen. 

Hoeveel scholen doen mee?
Op dit moment doen ruim 1000 scholieren mee aan het project 'Eindexamen is topsport'. We hopen dit aantal volgend jaar zeker te verdubbelen. 

Waarom zetten jullie topsporters in op scholen?
Wij geloven dat topsporters de juiste mentaliteit hebben om succesvol te zijn. Mits ze in hun kracht zitten. Scholieren die in hun eindexamenjaar zitten, kunnen wel een beetje van deze topsportmentaliteit gebruiken. 

Wie ondersteunt jullie project?
Op dit moment krijgen we ondersteuning van Instituut Gak dat met de begeleiding van topsporters een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland. Vanuit hier is het initiatief ontstaan dat topsporters een bijdrage leveren aan de maatschappij door eindexamenklassen te inspireren voor hun eindexamen! 

over supporterschap

Helpen jullie topsporters aan een baan?
Nee. 80% van onze topsporters vindt zelf een baan. Onze programma's geven je voldoende handvatten om zelf de juiste kanalen aan te spreken. Wel stimuleren we je ook om veel gesprekken te voeren en praktijkervaring op te doen binnen het bedrijfsleven. Zodat jouw cv uiteindelijk niet onderaan de stapel belandt. 

Ik wil graag een topsporter in mij bedrijf aannemen, kan ik bij jullie terecht?
Zeker. Als je een vacature hebt, dan kijken we altijd of deze voor een van onze topsporters interessant is. Is er een match via ons? Dan vragen wij een scholarship van 2000 euro als tegenprestatie. Hiermee help je weer een andere topsporter om bij ons in een programma te stappen. Zo geven we met elkaar het stokje door.

Ik heb regelmatig stageplekken, Is dat interessant?
Zeker. Ervaring opdoen in de praktijk is een belangrijk onderdeel van al onze programma's. Help een topsporter aan de juiste (werk)ervaring, Bijvoorbeeld met een stage, project of zelfs een vast dienstverband. Laat hem of haar groeien door jouw kennis en ervaring en doe er zelf ook je voordeel mee. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

overige vragen

Wat doet jullie Raad van Advies?
Om zoveel mogelijk (oud)topsporters, bedrijven en sportorganisaties in beweging te brengen, hebben we een Raad van Advies aangesteld. Deze bestaat uit een groep oud-topsporters en mensen uit het bedrijfsleven met relevante expertises die allemaal iets betekenen voor de sport en hun huidige omgeving. Vanuit hun ervaring en expertise leveren ze allemaal een belangrijke bijdrage aan De SportMaatschappij.

Kan elke topsporter bij jullie terecht?
Ja. We zijn er voor elke topsporter die op het hoogste niveau zijn of haar sport beoefent, en dus actief is in de nationale Nederlandse top. Voor deze groep geldt dat ze hun leven buiten de sport (opleiding, sociaal) om hun sport heen moeten plannen. Zie voor meer informatie ook urgentie.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@desportmaatschappij.nl