Urgentie

KJ91A.JPG

 

Voor iedere topsporter is het einde van de topsport onvermijdelijk. Ze gaan allemaal met pensioen en zullen op zoek gaan naar een nieuwe invulling van hun leven. Met de focus op de sport denken topsporters vaak nog niet na over het leven erna. Bovendien vraagt hun sport steeds meer van ‘onze’ helden. Om te blijven concurreren met het buitenland stijgt de intensiteit, gaan de trainingsuren omhoog en ligt de gemiddelde leeftijd lager. De beschikbare tijd naast hun sport is schaars.

ONDERBOUWING VANUIT ONDERZOEK

Uit onderzoek naar o.a. het topsportklimaat in Nederland blijkt dat veel topsporters te makkelijk denken over de stap naar hun leven na de sport. De helft van de gestopte topsporters geeft aan dat ze dit proces onderschat hebben. Een meerderheid heeft behoefte aan meer ondersteuning tijdens deze overgang.

WAT IS HET GEVOLG?

 • Terwijl hun leeftijdsgenoten midden in hun maatschappelijke carrière zitten heeft een topsporter minder ervaring en een andere achtergrond.

 • Deze achterstand moeten ze inhalen, maar tegelijkertijd krijgen ze te maken met de emotionele, sociale, fysieke en financiële veranderingen die komen kijken bij het stoppen met de sport.

 • Topsporters zijn vaak eendimensionaal met hun sport bezig, waardoor ze hun (topsport)kwaliteiten niet in een breder maatschappelijk perspectief plaatsen.

 • Ze identificeren zich met wat ze doen. Als hun sport wegvalt raken ze hun identiteit kwijt. Want wie zijn zij als mens naast de sporter? Wat zijn hun passies, interesses en nieuwe doelen?


Er moet meer aandacht komen voor de uitstroom van topsporters

 • 75% van de topsporters is het eens dat het carrièreperspectief van topsporters na hun actieve topsportloopbaan een belangrijk knelpunt is in Nederland

 • Maar liefst 55% van de topsporters maakt zich zorgen over wat zij na hun topsportcarrière gaan doen.

 • Maar 14% van de topsporters geeft aan dat er goede ondersteuning is voor oud-topsporters in Nederland.

 • Oud-topsporters hebben meer moeite dan in 2011 met het afscheid nemen van de topsport(identiteit) en een maatschappelijke carrière te starten.

Bron: 4-meting 2015-2016 topsportklimaatmeting Mulier Instituut / Universiteit Utrecht


Wij zijn er voor alle topsporters

Nederland kent zo'n 5000 professionele sporters. 700 van hen hebben een status en vallen - gedeeltelijk financieel - onder de hoede van sportkoepel NOC*NSF. Deze laatste groep kan om die reden de begeleiding krijgen die nodig is. Maar wie is er voor die brede groep topsporters die geen status heeft, maar die ook dag en nacht alles opzij heeft gezet voor een toernooi en/of medaille?

Onze programma's zijn speciaal ontwikkeld voor alle actieve en gestopte topsporters. Hieronder verstaan we iedereen die op het hoogste niveau zijn of haar sport beoefent, en dus actief is/was in de (inter)nationale top. Voor deze groep geldt dat ze hun leven buiten de sport (opleiding, sociaal) om hun sport heen moeten plannen. 

Deze sporters delen 3 specifieke kenmerken:

 • Ze gaan allemaal met topsportpensioen, en bijna iedereen heeft een baan nodig.

 • De meesten laten hun maatschappelijke keuzes bepalen door hun sportcarriére en hebben een andere achtergrond (opleiding of werk ervaring) dan hun leeftijdsgenoten.

 • Zij beschikken allen over unieke eigenschappen die hen in staat stellen om op topniveau te presteren.


Onze urgentie in de media