Fonds van De SportMaatschappij

In samenwerking met een team van deskundigen die jarenlange ervaring hebben zijn alle programma's zorgvuldig samengesteld. Omdat we het belangrijk vinden dat deze voor iedere (oud)topsporter toegankelijk zijn, doen we er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het financieren van je persoonlijke ontwikkeling. Daarbij betaal je sowieso een eigen bijdrage van 500 euro excl. BTW voor het programma dat je volgt. Wat zijn de opties voor het bekostigen van een programma?

1. Je draagt zelf de kosten

  • Door een eenmalige overmaking op de rekening van Stichting De SportMaatschappij.

  • Of gefaseerd over een periode van een aantal maanden. 
    Geef bij je aanmelding aan als je gebruik wilt maken van een flexibele betaalregeling.

  • Heb je een baan? Voor je werkgever zijn de kosten voor jouw ontwikkeling fiscaal aftrekbaar. Neem contact met ons op als we hier iets in kunnen betekenen.

2. Dien een aanvraag in bij het Fonds van de Sportmaatschappij

Speciaal voor de sporters die minder financiële ruimte hebben is het Fonds van De SportMaatschappij opgericht. Dankzij de bijdragen van onze supporters kun je een aanvraag doen voor het financieren van een gedeelte van de kosten. Hoe gaat dit in z'n werk?

  • Dien een goede motivatie in tijdens je intake bij De SportMaatschappij

  • Als tegenprestatie vragen we je iets terug te doen, zoals het geven van een clinic, presentatie of deel je ervaringen met (een van onze) supporters.
    Geef bij je aanvraag aan waar je voorkeur naar uitgaat.

  • Oud-topsporters met een A-, HP- en Selectiestatus (tot 2 jaar na beëindiging status) komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit NOC*NSF.

We lichten graag de mogelijkheden toe!


Dankzij onze samenwerking met verschillende organisaties, zoals een aantal bonden, NOC*NSF en bedrijven die de sport een hart toedragen, kunnen we al onze topsporters helpen met een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit ons fonds. Daar zijn we heel dankbaar voor!