Hoe verander jij je gedrag, blijvend?

Het Fogg Behavior Model

Hoe moeilijk is het, om je gedrag te veranderen? Op een manier dat het ook echt een blijvende verandering is. Patronen doorbreken, iets blijvend integreren in je leven.

Gedragswetenschapper B.J. Fogg ontwikkelde het ‘Fogg Behavior Model’. Hij stelt dat 3 elementen tegelijkertijd aanwezig moeten zijn, om mensen nieuw gedrag aan te leren of gedrag bij te schaven: motivatie, bekwaamheid en een speciale trigger. Als gedrag niet verandert, ontbreekt een van deze elementen.

WILLEN

Allereerst moet je gemotiveerd zijn. Voldoende gemotiveerd om ook echt gedrag te veranderen. Wil je het, of wil je het écht. Een groot verschil.

KUNNEN

Daarnaast is het belangrijk om kunde en eenvoud te creëren. Omdat de situatie zelf vaak niet te beïnvloeden is (een ontevreden klant, uitdagende onderhandeling of kritische collega), kunnen alleen de vaardigheden van de medewerkers zelf het gewenste gedrag relatief makkelijker maken. Dat betekent dat ze kennis en oefening in gedragstechnieken nodig hebben: training. Maar dan wel training die ‘eenvoudig’ is. Bij bekwaamheid beschouwt Fogg verschillende elementen van eenvoud: tijd, geld, lichamelijke en cognitieve inspanning, sociale acceptatie van het beoogd gedrag en in hoeverre het niet-routine gedrag is. Kort gezegd, hoe eenvoudiger het is om het beoogd gedrag uit te voeren, hoe groter de bereidheid.

TRIGGERS

En tenslotte moet er een externe prikkel zijn om het gewenste gedrag in gang te zetten. Medewerkers hebben ook een trigger nodig om het gedrag toe te passen. Een goede training bevat herkenbare situaties. Wanneer deze situaties in het echt voorkomen, zal dit een trigger zijn om het geoefende gedrag te laten zien. Maar ook de leidinggevende speelt hier een grote rol in: stuurt hij of zij op het gewenste gedrag, komt het terug in een teamoverleg? Geeft men zelf het goede voorbeeld? Denk ook aan zichtbare clues in de werkomgeving, zoals posters of een nieuwsbrief.

sylvia karresProces