Inspiratielessen voor eindexamenklassen

Afgelopen maand gingen verschillende oud-topsporters naar het Da Vinci College in Leiden. Als voormalig baanwielrenner, hockeyster, roeister, volleybalster, voetballer of zwemster vertelden zij hun eigen persoonlijke verhaal aan diverse groepen eindexamenleerlingen. Doel van deze inspiratiesessies was de leerlingen te inspireren en motiveren om in hun eigen doel te blijven geloven en dat te bereiken.

foto1.png
foto2.png
foto3.png

En dat is nodig ook blijkt uit recent onderzoek. Ondanks dat het Nederlandse schoolsysteem als één van de beste wordt beschouwd, blijkt dat nergens in de wereld scholieren zo ongemotiveerd zijn als in Nederland. Terwijl juist motivatie zo een belangrijke factor is in het onderwijs, de topsport en het leven. Uit onderzoek blijkt dat er een positief verband bestaat tussen de mate waarin leerlingen vertrouwen hebben in hun eigen vermogen en het behaalde cijfer. Daarnaast is het zeer belangrijk dat leerlingen doelen leren stellen en een concreet stappenplan hoe dit te realiseren.

Het leven van een topsporter gaat niet altijd over rozen. Achter die ene gouden medaille zit vaak een heel persoonlijk verhaal van teleurstellingen of blessureleed, maar juist daardoor ook veerkracht, doorzettingsvermogen en het blijven geloven in je eigen kwaliteiten. En dan is de link met de onzekere eindexamenperiode snel gemaakt. Sommige leerlingen hebben een duidelijk doel voor ogen, slagen voor het eindexamen, maar de weg ernaar toe is niet altijd makkelijk. Hoe ga je om met teleurstellingen, stress en onzekerheid? Anderen daarentegen hebben helemaal geen doel, weinig zelfvertrouwen en zijn ongemotiveerd om het examen te behalen. Toch moeten ook juist zij aan de slag in deze inspiratiesessies.        

Aan de hand van persoonlijke items, stellingen en interactieve spellen worden de leerlingen aan het denken gezet en geprikkeld, om voor zichzelf hun doel te concretiseren. Hoe gaan zij ervoor zorgen dat ze het eindexamen gaan halen? Wat is hun plan? Wat willen ze hierna doen? Zijn ze zich bewust van hun sterke kwaliteiten? Waar liggen de valkuilen en hoe voorkom je die?

Juist deze vragen zijn ook voor oud-topsporters een nieuwe uitdaging. In de sport wist je precies wat je wilde, maar nu? Wat wordt je nieuwe doel? Hoe ga je dat realiseren in de maatschappij? Al deze topsporters volgen het nieuwe “Krachtprogramma” van de Sportmaatschappij. Daarin leer je inzicht te krijgen in wie ze bent, wat de sport je heeft opgeleverd én wat je nodig hebt om weer alles uit jezelf te halen. Je ontdekt hoe je je kennis en topsport vaardigheden leert inzetten om een gerichte stap in de maatschappij te zetten na je topsport carrière. 

De sporters worden daarbij financieel ondersteund vanuit Instituut Gak dat een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland. Vanuit hier is het initiatief ontstaan dat topsporters hun bijdrage leveren aan de maatschappij door eindexamenklassers te inspireren voor hun eindexamen! Een samenwerking waarbij iedereen van elkaar kan leren.  

Alle topsporters die deze presentatieronde meegedaan hebben waren het er unaniem over eens dat dit een meer dan geslaagde pilot was. Hopelijk krijgt dit volgend jaar een breder vervolg waarbij nog meer eindexamenklassers een motivatie boost krijgen!